Gencom | Hebt u al over een product gehoord dat AdBlue® heet? - Gencom
Contact

Bezoekadres
Bredeweg 118m
2761 KB Zevenhuizen (ZH)
Tel: 088-0078100
Fax: 088-0078136
[email protected]
WhatsApp logoWhatsApp

Postadres
Postbus 123
7300 AC Apeldoorn

Servicepunt 1
De Dommel 52
8253 PL Dronten

Servicepunt 2
Paramariboweg 46
7333 PB Apeldoorn

Hebt u al over een product gehoord dat AdBlue® heet?

02-02-2017
|

 

Hebt u een machine gekocht waar u AdBlue® voor nodig hebt?

Zelfs als u zo’n machine nog niet hebt gekocht, ligt het in de lijn der verwachting dat u over niet al te lange tijd een machine gaat gebruiken die de vloeistof ‘AdBlue’ nodig heeft. Dit heeft te maken met de steeds strenger wordende emissie eisen die van toepassing zijn voor deze machines.

Wat is AdBlue en SCR?
AdBlue is een uiterst zuivere, synthetische ureumoplossing die wordt gebruikt in dieselmotoren die over een systeem met selectieve katalytische reductie (SCR) beschikken. SCR is een nabehandelingstechnologie die schadelijke stikstofoxide (NOx) in de uitlaatgassen reduceert. Als u een machine met SCR hebt, waarvoor u AdBlue moet gebruiken, dan moet u AdBlue in een aparte tank bijvullen die al in uw compressor aanwezig is. AdBlue is geen brandstof en wordt ook niet met brandstof gemengd.

Waarom heb ik AdBlue nodig?
Sinds 1996 zijn de grenswaarden voor verontreinigingen in uitlaatgassen verlaagd om de uitgestoten hoeveelheid giftige gassen (waaronder stikstofoxide (NOx)) terug te dringen. Stikstofoxiden behoren tot de belangrijkste veroorzakers van zure regen en het verdwijnen van de ozonlaag. Doosan heeft voor een deel van zijn productlijn compressoren gekozen voor Cummins-motoren QSB4.5 – 6.7 en QSL9 om aan de Europese wetgeving (Stage IIIB/Tier 4A) te voldoen. SCR (selectieve katalytische reductie) is een nieuwe technologie met een in de praktijk bewezen systeem dat de NOx-uitstoot in uitlaatgassen tot onschadelijke stikstof en water reduceert.

Hoe weet ik of ik AdBlue nodig heb?
Wij als plaatselijke dealer voor Doosan portable Power kunnen u bij de aanschaf advies geven over uw nieuwe machine en aangeven of u daar AdBlue voor nodig hebt. Wij kunnen u ook adviseren hoe u AdBlue kunt kopen en wat uw opties zijn.

Hoe werkt het?
AdBlue speelt geen rol bij de verbranding. Het SCRsysteem bevindt zich buiten de motor. AdBlue wordt automatisch in het uitlaatgas gespoten voordat dit door een katalysator gaat waarin een chemische reactie optreedt die stikstofoxide (NOx) omzet in onschadelijke stoom en stikstof die door de uitlaat worden uitgestoten. AdBlue wordt in een aparte tank op de machine opgeslagen. De locatie van deze tank is aan de buitenkant met een sticker aangegeven. Wij adviseren u om bij elke tankbeurt AdBlue bij te vullen om er zeker van te zijn dat u nooit zonder AdBlue komt. Het verbruik van AdBlue is ongeveer 3 tot 4% van het verbruik aan dieselbrandstof.

Is AdBlue schadelijk, gevaarlijk of brandbaar?
AdBlue is niet schadelijk voor mensen of voor dieren. Als u AdBlue op uw huid of kleding krijgt, moet u met veel kraanwater afspoelen omdat het kan irriteren. AdBlue is niet giftig, maar als u het ooit per ongeluk inslikt, moet u veel water drinken en een arts raadplegen. AdBlue is veilig in de omgang en in het gebruik: het is niet explosief, brandbaar, giftig en het valt onder geen enkele regel voor gevaarlijke stoffen. AdBlue is veilig in de omgang en in het gebruik: het is niet explosief, brandbaar, giftig en het valt onder geen enkele regel voor gevaarlijke stoffen. AdBlue is niet brandbaar en andere producten kunnen er ook niet door gaan branden.

Waarom moet ik opletten welke AdBlue ik gebruik?
Het is belangrijk dat u alleen AdBlue van een gerespecteerde AdBlue-leverancier in de oorspronkelijke gesloten AdBlue-verpakking koopt. Verontreinigingen van geopende verpakkingen kunnen problemen in uw SCR-systeem veroorzaken. AdBlue moet aan de strenge specificaties voldoen om in het SCR-systeem te kunnen worden gebruikt. Mengen met een ander soort ureum kan de katalysator en de SCR-inspuitsystemen beschadigen. Reparaties vallen dan niet onder de garantie. U moet de investering in de aanschaf van de machine respecteren. Het is verder belangrijk dat u geen oude blikken die voor dieselbrandstof of olie zijn gebruikt, voor AdBlue gebruikt, omdat deze verontreinigd kunnen zijn waardoor het SCR-systeem zou kunnen beschadigen. Gebruik alleen een AdBluepomp om bij te vullen, geen trechter of schenkkan. Laat geen gemorste AdBlue op metaal, steen of beton achter omdat dan corrosie kan ontstaan.

Kan ik ervoor zorgen dat AdBlue ‘s winters niet bevriest?
AdBlue wordt vast bij ca. -11 °C. Sla uw AdBlue dus op in een verwarmde ruimte of in een verwarmde tank om ervoor te zorgen dat deze niet kan bevriezen. De AdBlue-tank die zich in uw compressor bevindt, wordt verwarmd als de motor loopt en de ontdooide AdBlue wordt dan weer ingespoten waardoor de uitlaatgassen worden gereinigd. Gebruik NOOIT additieven om het vriespunt van AdBlue te beïnvloeden omdat die invloed hebben op de werking van AdBlue en mogelijk zelfs de werking teniet doen. Hierdoor kan de machine afslaan, waarna het AdBlue-systeem moet worden gereinigd om het weer volledig functioneel te maken.

Hoe kan ik AdBlue opslaan?

AdBlue moet bij voorkeur binnen worden opgeslagen, bij temperaturen tussen 0 en 30 ˚C, niet in direct zonlicht en goed afgesloten. De opslagruimte moet vrij van stof en andere verontreinigingen zijn zodat AdBlue niet kan worden verontreinigd, vooral tijdens het bijvullen van de machine. De volgende verpakkingen zijn beschikbaar: Bussen van 10 liter, vaten van 210 liter en containers van 1000 liter en kan bovendien per tankwagen in bulk worden afgeleverd.

Mocht u na het lezen van dit artikel alsnog vragen hebben horen wij dit uiteraard graag.